Formy płatności i dostawy

SKLEPU INTERNETOWEGO LISSY.PL

Sposoby i terminy płatności za produkt

Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. Dane do przelewu zostaną wysłane wraz z potwierdzeniem zamówienia na adres e-mail.

Dane do przelewu:

PPHU LISSY Janusz Lissy
ul. Opolska 40a
46-380 Błachów

ING Bank Śląski: 10 1050 1171 1000 0022 8042 8653

Termin płatności:

Klient obowiązany jest do zapłacenia zaliczki, która wynosi 30% całkowitej kwoty danego Zamówienia, w ciągu 3 Dni Roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży. Pozostała część płatności powinna zostać dokonana przelewem przed planową dostawą Produktu lub gotówką przy odbiorze Produktu.

Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku dostawy wykonywanych przez Sprzedawcę na Zamówienie Klienta mebli oraz przedmiotów wielkogabarytowych dokładny koszt dostawy będzie obliczony i podany po złożeniu Zamówienia. Klient zostanie jeszcze przed złożeniem Zamówienia poinformowany o obowiązku poniesienia kosztu dostawy oraz sposobie, w jaki zostanie on obliczony.

Koszty dostawy:

 • 0x-xxx Okręg Warszawski (300zł)
 • 1x-xxx Okręg Olsztyński (400zł)
 • 2x-xxx Okręg Lubelski (400zł)
 • 3x-xxx Okręg Krakowski (300zł)
 • 4x-xxx Okręg Katowicki (200zł)
 • 5x-xxx Okręg Wrocławski (300zł)
 • 6x-xxx Okręg Poznański (300zł)
 • 7x-xxx Okręg Szczeciński (400zł)
 • 8x-xxx Okręg Gdański (400zł)
 • 9x-xxx Okręg Łódzki (200zł)

Sprzedawca dokonuje dostawy Produktu do Klienta za pomocą transportu własnego Sprzedawcy, gdy dotyczy to wykonywanych na Zamówienie mebli oraz przedmiotów o wielkogabarytowych. Ponadto w przypadku pozostałych Produktów Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy:

 • Przesyłka pocztowa
 • Przesyłka kurierska

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 56 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 56 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku uiszczenia zaliczki za Zamówienie do czwartku, Produkt będzie dostarczony najpóźniej do piątku ósmego tygodnia od dnia wpłacenia zaliczki.
 • W przeciwnym razie, gdy zaliczka zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy później niż w czwartek, termin dostawy Produktu liczony jest dopiero od następnego tygodnia.